Kruiskulturele verskille in Suid-Afrikaanse humor met spesifieke verwysing na Madam & Eve

- Ras, Johannes Christiaan