Bybels- etiese beoordeling van egskeiding en hertrou in die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika.

- Botha, Johan