Verbrokkeling van identiteitsmites in Die Jogger van Andre P. Brink.

- Wiehahn, Johannes Martienus