Kontroversialiteit as tematiese lokmotief in Barrie Hough se My kat word herfs, Droomwa, Vlerkdans en Skilpoppe.

- Venter, Sanet