Die ervaring van vroue na 'n spontane abortus

- Janse van Rensburg, Elsie Sophia