Die belewenis van die ko-afhanklike eggenoot van 'n alkoholafhanklike persoon

- Jacobs, Frieda Elizabeth