Koloniale skuld aan die hand van die pikareske modus in Inteendeel deur Andre P. Brink en De zwarte met het witte hart deur Arthur Japin.

- Minnaar, William Frank