Die verwantskap tussen koherensiesin en emosionele intelligensie

- Venter, Marina