Die invloed van 'n fokus op die verlede in 'n terapeutiese gesprek

- Sluiter, Susan Charlotte