Die regime van eilande in die internasionale reg met spesiale verwysing na die Suid-Afrikaanse eilande aan die kus van Suidwes-Afrika/Namibië

- Hoffmann, Albertus Jacobus