Die volwassenheidsbeeld in die grootstad en die opvoedingseise wat dit stel

- Vos, Jacobus Andries Petrus