'n Studie van die akkumulering en afbraak van sekere fosfo - organiese pestisiede deur Euglena Gracilis

- Olivier, Abraham Francois