'n Ekonomies-politieke evaluering van Suid-Afrika se invoertariefbeleid op grond van die teorie van effektiewe tariefbeskerming

- Du Plessis, Sarel Petrus Jakobus