Heerser en humanis as spanningspaar in die werk van N.P. van Wyk Louw

- Beneke, Johannes Jacobus Petrus