'n Dimensionele grammatiese beskrywing van hulpwerkwoorde in Noord-Sotho.

- Pretorius, Willem Jacobus