Enkele bedryfsekonomiese aspekte van koöperatiewe garages in die Wes-Transvaal

- Smit, Johannes Jacobus