'n Handves van menseregte vir Suid-Afrika as instrument ter bekamping van geweld

- Liebenberg, J. S.