'n Semio-strukturele analise van die Jakobusbrief

- Semmelink, J. W.