Die opeenvolging van betekenisonderskeidings in die leksikale definisie

- Mostert, Natasha