Die beroepsoriëntasie van professionele rekeningkundiges tydens die vroeë beroepsjare.

- Van Vuuren, L.J., Fouchè, M.M., Verwey, A.M.