'n Analise van reispatrone en -behoeftes van Swartes binne die Oos-Randse administrasiegebied met spesiale verwysing na die rol van busvervoer in die verhoging van die Swartes se mobiliteit

- Grobler, Gert Cornelius Marthinus