'n Ondersoek na die vervoerbehoeftes van Swartes aan die Oosrand met spesiale verwysing na die rol van spoorvervoer in die verhoging van die Swartes se mobiliteit

- Snyman, Daniël Jacobus