Die ontwikkeling van 'n kennisbestuurraamwerk vir 'n lewensversekeringsgroep in Suid-Afrika

- De Villiers, Catharina Jacoba