Die isolering van Mo-99 uit klowingsmateriaal vir gebruik in 'n 99Mo/99mTc-generator

- Van der Walt, Tjaart Nicolaas