Rekenkundige verantwoording vir kwynende bates

- Venter, Johannes George