Die gebruik van die Sjinese Graskarp (Tenopharyngodon idella (Val.) in die beheer van die onderwatermakrofiet Potamogeton pectinatus L. in Germistonmeer

- Vermaak, Jan Abraham