'n Nosioneel-funksionele grondslag vir die ontwerp van 'n Afrikaanskursus vir volwasse beginners

- Strydom, Philippus Jacobus Lodewikus