Die meting van Sasol hittebrandstowwe se dienskwaliteit in die bemarking van brandolies met behulp van die SERVQUAL tegniek

- Fourie, Petrus Johannes