'n Ekologiese studie van Germistonmeer : met spesiale verwysing na besoedelingstoestande en die effek daarvan op die akwatiese makrotebraatfauna

- Vermaak, Jacobus Frederik