Die verband tussen monoteisme en die skeppingstradisie in Deutero-Jesaja

- Van der Merwe, Louisa