Evaluering van dieptrekbaarheid van aluminiumplaat

- Kruger, Martin J.