Aanwending van inligtingtegnologie ter verbetering van dienskwaliteit in diensondernemings

- Schnaar-Campbell, David