Aspekte van die problematiek van landbou in die U.S.S.R., 1953-1982

- Koekemoer, Elvira Frida