Enkele knelpunte met gemeenskapsontwikkeling in Katlehong

- Kok, Wynand Louw