Die verwantskap tussen topbestuurwaardes en organisasiekultuur

- Dorfling, Petrus Johannes Jacobus