Die ontwikkeling en validering van die loopbaanvoorkeurvraelys (LVV)

- Du Toit, Renette