Motivering van die beginneronderwyser

- Prinsloo, Anton Hugo