Die aard en funksie van gerugte tydens politieke onsekerheid in Suidwes-Afrika-Namibië gedurende 1979

- Van der Westhuizen, Christoffel Hendrik Joachim