Die toepassing van die reël in Foss v Harbottle op vakbonde

- Strydom, Elizabeth Maria Louise