Die beskerming van menseregte volgens John Locke en die toepassing daarvan in Brittanje ; Duitsland ; die V.S.A. en Kanada

- De Villiers, Bertus