Skuld as vereiste by die verweer van die estoppel teen die rei vindicatio

- Pretorius, Daniel Odendaal