Die aard van die gode in Lucretius se De Rerum Natura 5:146-155

- Botha, Andries Stephanus Petrus