Die betekenis van die Ècole de Paris vir die Suid-Afrikaanse kunsontwikkeling met spesiale verwysing na André Lhote

- Möller, Elizabeth Magdalena