Water as 'n bron van politiek konflik en samewerking: 'n vergelykende studie van die Midde-Ooste en Suider-Afrika

- Meissner, Richard