Stedelike Bantoe-tuislandskakeling met die Wes-Transvaalse streeksvestigingsgebied, met besondere verwysing na die rol van Potchefstroom

- Opperman, Jan Harm