Die verband tussen entrepreneurskap en ekonomiese ontwikkeling in Suidelike Afrika

- Van der Westhuizen, Johannes Casparus