Aspekte van finansiële bestuur wat fokus op waardetoevoeging en produktiwiteitsverhoging

- Booysen, Dawid Jacobus Louw