Die terugbetalingsvermoë van die landbouprodusent as evalueringskriterium vir produksiekredietverskaffing

- Vlok, Jan Pieter