'n Makro-ekonomiese inligtingsraamwerk vir ontwikkelingsbeplanning met spesifieke verwysing na ontwikkelingstreek G

- Malan, Christo Daniel