'n Kwantitatiewe en kwalitatiewe waardebepaling van ondernemingsrisiko en -mislukking

- Mostert, Marius